Úterý, 8 listopadu, 2022
novinky
- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Rady a NávodyJaký materiál použít pro zdění příček

Jaký materiál použít pro zdění příček

Pro rozdělení prostoru v domě či bytě je vhodné použít příčkové zdivo, které svými rozměry velmi neukrojí z prostoru. Pro milovníky ticha jsou určeny akustické tvarovky speciálně navrženy tak, aby pohlcovaly hluk.

Ke zhotovení dělících stěn je vhodné použít příčkové tvarovky. Jejich základní funkcí je prostor rozdělit. Nejsou určeny pro přenos statického zatížení, jako je tomu v případě zdiva ke zhotovení nosného nebo obvodového zdiva.

Tato informace je pro jejich použití a z hlediska statiky stavby zásadní. Nikdy se nepokoušejte příčkové zdivo použít jako náhradu za nosné zdivo, protože by to mohlo mít fatální následky v podobě zhroucení stavby. Jejich tloušťka a pevnost není k tomuto účelu v žádném případě dostatečná. Pokud však plánujete například v rámci rekonstrukce změnit dispozici domu nebo chcete prostor otevřít, můžete je klidně vybourat.

Před tím se však určitě raději poraďte s odborníkem, který jednoznačně potvrdí, že se jedná o příčkové zdivo. Do nosného zdiva jednoznačně samovolně nezasahujte. I zde existují určité možnosti, jakoukoli změnu je však třeba řešit se statikem, který přesně určí, jaký rozsah změn a za jakých podmínek je možný.

Jelikož příčky plní pouze dělící funkci, je třeba zajistit, aby se do nich nepřenášelo zatížení ze sousedních konstrukcí, jako jsou nosné a obvodové stěny nebo stropy a ani zvukové vlny šířící se ve zdivu. Není to však tak, že by museli přenášet jen vlastní tíhu, ale také síly působící na jejich plochu. Zároveň musí umožnit přenos těchto sil do nosných konstrukcí.

Další podmínkou je jejich dostatečná stabilita proti vnějšímu zatížení, například od zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla, zavěšené toalety či skříňky. Stabilita příček je dána napojením příček na přilehlé stavební konstrukce (nosné stěny, sloupy, stropy, průvlaky apod.), nepřekročí-li se přípustné rozměry příček.

Jak vybrat vhodné cihly?

Při výběru cihel pro zhotovení příček máte na výběr klasické nebo akustické tvarovky. Výběr závisí na účelu dané příčky a na akustickém komfortu, jaký očekáváte. Účel příčky je většinou určen v projektové dokumentaci, kde projektant zhodnotí, jaké místnosti odděluje daná příčka a podle toho vybere šířku, typ cihly a někdy i typ pojiva, jakým má být příčka zhotovena. Akustický komfort je zvláštním tématem – zde hraje důležitou roli i individuální vnímání hluku. Pokud je v projektové dokumentaci navržena klasická příčková tvarovka o šířce 115 mm a chcete zvýšit akustický komfort svého bydlení, máte několik možností. Můžete se rozhodnout pro širší zdivo, použít zdivo s lepšími akustickými vlastnostmi nebo zkombinovat první a druhou možnost.

Při výběru je rovněž důležité zvolit správnou tloušťku tvarovek. Cihly o tloušťce 50 až 80 mm slouží pro obezdívky, přizdívky a upevnění interiérových prvků (vana, zabudované WC apod.). Tvarovky o tloušťce od 75 mm lze po statickém posouzení (štíhlostní poměr) použít i na příčky s malým rozměrem (např. WC nebo členitá koupelna) a na stěny, které nejsou zatíženy vodorovnými silami a oslabeny instalačními drážkami. Cihly o tloušťce 100 mm a více jsou vhodné pro zhotovení nenosných vnitřních stěn, dělících příček nebo obezdívky. Větší tloušťka tvarovek přispívá k vyšší zvukově izolační schopnosti.

I při příčkovém zdivu nesmíme zapomenout na broušené a nebroušené varianty. Výška broušených i nebroušených tvarovek se odvíjí od svislého plánovacího rastru v násobcích 250 mm. Nebroušené cihly mají obecně výšku 238 mm a optimální tloušťka maltové spáry je 12 mm. Broušené tvarovky mají výšku 249 mm a tloušťka ložné spáry je přibližně 1 mm. U broušené varianty tak můžete výrazně ušetřit na spojovacím lepidle a zároveň minimalizujete tepelné mosty.

Naše weby

Nejnovější články

- Reklama -Newspaper WordPress Theme

Ostatní právě čtou

Další články autora

- Reklama -Newspaper